Prezentowane na stronie fotografie i projekty są wyłączną własnością autora.
Kopiowanie ich w celu rozpowszechniania jest dozwolone tylko za wiedzą oraz - w przypadku publikacji - pisemną zgodą autora.