elegante


"" (...) Wszystkie wydmuszki wykonane są z dala od masowej i powszechnej produkcji. Każda kolejna wydmuszka to kolejny unikat. Podczas pracy staram się kierować estetyką i niespotykanym wzornictwem, tak aby każdej z nich nadać osobliwy charakter i wygląd. ""


ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka ażurowa pisanka